• Besuper Bamboo Planet Eco Wet Wipes

  Besuper Bamboo Planet Eco Wet Wipes

  बच्चाको छाला नाजुक हुन्छ।तपाईंको बच्चाको छालामा जाने कुरा तपाईंको बच्चाको शरीरमा जान्छ।Besuper Bamboo Planet Eco Wet Wipes प्राकृतिक र नवीकरणीय बाँसको फाइबरबाट ९८.५% शुद्ध पानीमा बनाइन्छ।यसको प्राकृतिक शक्तिले सबैभन्दा संवेदनशील बच्चाको तल्लो भागलाई पनि शान्त बनाउँछ किनभने तिनीहरू सावधानीपूर्वक बच्चाहरूको संवेदनशील छालामा कोमल हुन डिजाइन गरिएको हो।किनभने तिनीहरू हाइपोलेर्जेनिक हुन्, तिनीहरूले छालामा जलन गर्दैनन् र बच्चाको प्रयोगको लागि सुरक्षित छन्।
  · १००% बाँसको नबुनिएको टाइल गरिएको कपडा
  तरल: 2.8 गुणा
  · रक्सी छैन
  · ९९% बाँसको पानी वाइप